Hàng kịch độc dành cho ace Ôi đá phong thuỷ chất quá ))

Khi cô đơn em nhớ ai? Chắc chắn là không nhớ anh rồi, em chỉ nhớ 'thằng đệ' của anh thôi!