Hay hay lắm dmm thanh niên yếu đuối

Nó khóc vì tay chảy máu đau wá =]]