Hãy nhìn và ôm em từ phía sau )

Ôi dm..cuộc đời này ai cho tao niềm tin đi.. :((