Hết đánh vk thì đợi vk đi làm phụ hồ ở nhà đóng cửa lại đánh con cầm đầu thằng bé đập vào tường, vào cạnh giường .

Cả dãy trọ nghe tiếng bé khóc mấy tiêng đồng hồ cầu xin người cha của mình nhưng ông bố không ngừng tay . Nhìn qua cửa sổ thấy cháu bé bị người cha đẻ hành hạ em bức xúc quá không chịu được nhưng cửa nhà ông này khóa nên em không có cách nào cứu bé mọi người ạ ! Nhờ cộng đồng mạng chia sẻ để lên án!

Đang tải dữ liệu...