Hình ảnh 1 đám thanh niên chặn xe đưa đón các chú bộ đội đi về đơn vị chắc là đưa đón bạn đi đây mà. Hình ảnh diễn ra ở Thanh Hà Hải dương