Họ lấy nhau đã 34 năm và hôm nay cùng nhau đi xăm tên người mình yêu !

Đang tải dữ liệu...