Học hành áp lực quá các bạn toàn phải đến lớp ngủ

Rõ khổ, em ấy hại đời biết bao học sinh :)) Đời tàn sơlit rách :v