Học sinh còn vô tư đc thì vô tư , ai thấy sao thì thấy riêng mình thấy dễ thương ! Sau này lớn rồi bộn bề đủ thứ lm sao tìm được cảm giác này

Đang tải dữ liệu...