Hỗn chiến giữa grab với 1 anh đi thu họ sau va chạm

( đầu không khăn, đít không khố, xe không biển ), lời qua tiếng lại anh thu họ hỏi anh grab biết "bố mày" là ai không?? Anh grab không trả lời được thế là 2 bên lao vào nhau??