Hung thủ thật liều lĩnh rút cả cây dao thịt xiên vào mồm nạn nhân