Ít ai làm được như anh ấy...nhặt được 10 triệu 800 trả lại cho chị ấy để thực hiện ca mổ gấp... Xăm trổ chắc gì đã xấu...!

Đang tải dữ liệu...