Khai thật đi. Lúc các ông bà ngủ với người yêu thì các ông bà thích làm gì?