Khi ai đó hỏi tôi tổ lái đỉnh cao là gì, tôi đưa họ xem ảnh này )))))))))