Khi bạn muốn đi bay nhưng bụng đói lại phải ngồi ăn cơm.