Khi cháu muốn làm dance thì mn lại bắt đi hát ) Ngày tới trường