Khổ thân ku em ship hàng phải đeo kính vì lóa cả mắt

Làm shipper đâu phải dễ dàng đâu cũng khổ lắm mấy bác ạ