Khổ thân mấy ông C.A vật lộn với nó. Mệt ghê

Em gái khoe làm giáo viên dậy quyền anh đi ware quệt vào cháu bé đi xe đạp điện khoảng 10 tuổi. Cả hai xe không sao, người cũng không sao. Chú già đứng lại can thì bị bem tơi tả mà chú cũng hiền không nói câu nào. Trách thằng bán đồ ngon thôi Kết thúc có hậu