Khởi nghiệp đơn giản quá .

Hoạ vô đơn chí là có thật. Hai cô bé dừng đợi nhau bà già này lao ra ôm bánh xe bảo tai nạn bắt đền hic hic vãi tai nạn