Không phải nó không có tiền mà 300k nó là cái giá của m rồi ))