Kiếp trước ăn ở có đức... Nên kiếp này được các cháu gái ưu ái.

Ông tổ của nghề khoá mõm