Kính thưa , kính gửi, kính trọng các loại khóa . Bốc hơi chiếc xe trong nốt nhạc