Làm người tốt thật khó lại còn nguy hiểm...???

Tài xế xe ô tô thấy 2 thanh niên trộm chó liền hô hoán, 2 trộm chó cay quá nên dí theo ôtô cầm gạch phang cho vỡ đầu, khiến anh phải vào viện cấp cứu...

Chắc sau nhìn thấy trộm đành lờ đi vậy...