Làm sao để hết trộm cướp???

Đây là 1 bài toán ngang giải của 1 gia chủ.

Trong thời gian gần đây gia đình có nuôi 1 bầy dê  Nhưng bị bọn trộm bắt gần hết.

Gia đình mua thêm 2 chú chó và gắn camera để chống trộm nhưng bọn trộm vẫn không buông tha tiếp tục tới viếng thăm.

Người nông dân băn khoăn suy nghĩ bây giờ phải làm sao???? Gia đình tính làm bẫy điện cho tụi trộm vào bị giật chết mẹ hết đi dc hông mn???