Lấy trộm ví của bạn cùng phòng rồi nhét vào quần xi líp bông hồng

Trước khi bị bắt tận tay em ý còn thề" Đứa nào ăn trộm cả nhà bị ô tô đâm chết" thế là chị em nghi ngờ lẫn nhau..!!