Loạt biển số xe đậm chất Việt nam trên đất Mỹ

Không giống như ở Việt Nam, Mỹ là quốc gia có chính sách cho dân tự chọn biển số xe, miễn là trả đủ khoản phí như quy định. Tên bang nơi đăng ký xe được ghi thẳng ở trên.

Được biết, phí mua biển ban đầu sẽ là 60$ (1.400.000 VNĐ) và phí duy trì hằng năm là 31,25$ (735.000 VNĐ) đối với xe hơi. Xe máy sẽ lần lượt đóng mức phí 35$ (805.000 VNĐ) và 18,75$ (431.000 VNĐ).