Lòng tốt và sự khốn nạn

Người chủ của bình trà đá miễn phí này kể là đã mất 3 cái bình trong vòng vài tháng chỉ vì ai đó lấy. Từ hồi dùng dây xích để "trói" bình vào gốc cây thì hơn 1 năm rồi không mất nữa.

Cảm ơn bác chủ vì đã kiên quyết làm người tốt đến cùng, cho dù những sự khốn nạn vẫn bủa vây xung quanh.