Lý do đội tuyển U23 Việt Nam thua Sấp Mặt trước U23 Hàn Quốc

Việt Nam mà thắng thì em ấy đi bão thì hàng ngàn sinh linh lầm than lại chết :))