Mấy a hình sự bắt được 2 thanh niên đi dán bữa bãi. Lên ra quả kèo 1 là tự dán cho nhau 2 là vào trại

Đang tải dữ liệu...