Mới chết 4 bé ở bệnh viện nhi mà chưa rõ nguyên nhân

Ai có tin tức về vụ này có gì cập nhật cho mọi người xem nhé