Mỗi lần cầm cái gương soi, ngồi xuống coi thấy nó cười là muốn khóc..

Nghe theo lời quảng cáo 2 cái mép nó dài sương sương kệ mẹ nó đi. Bà đặt thu gọn cánh bướm, giờ cắt xong không khép lại được..