Mọi người nghĩ gì về đứa con gái ruột này của mẹ. Tội nghiệp cho cụ quá sinh ra nghịch tử.

Chỗ khô con nằm chỗ ướt mẹ lăn Bây giờ báo hiếu với mẹ thế này đây