Mọi sự sai lầm đều phải trả giá

Tí nữa lại có đứa bảo ta cũng muốn sai lầm như mấy thằng kia cho xem =))