Mới trận khai mạc thôi mà đã có thanh niên nhảy cầu rồi @@

Sự việc xẩy ra tại cầu Chương Dương nhé!!! Chủ nhà kèo sáng như thế mà ko theo :))