Một nhóm phượt thủ bất chấp nguy hiểm, ngang nhiên nhảy nhót giữa đường mặc cho xe to qua lại ở Mộc Châu, Sơn La