Một pha bẻ cua khét lẹt đến từ vị trí của phụ huynh