Một pha xử lý quá cồng kềnh đến từ cổ tânn )) đâm vào đoàn pkl bỏ chạy thì bị đuổi theo dữ chân