Một thanh niên tự nhận mình có học vấn cao . Nhưng lại chối bỏ chính thứ tiếng mẹ đẻ của mình.

Đang tải dữ liệu...