Một ý tưởng khá hay và đúng chuyên môn đến từ vị trí Giàng Cư Hạạạ