Mua cái sạc em nó bảo sạc nhanh . Mình bảo cho anh test thử mà em nó éo cho