Này thì anh em sống chết có nhau nè

Trước đó, đứa mô cũng nói to:"Tau mà bị bắt, thề không khai bây mô", và cái kết cho mấy Táo Tặc nhí :))

Đang tải dữ liệu...