Ngày đầu tiên đi tập Thật là vl hahaaaa

Không thể hiểu nổi... Các thanh niên đi tập thế này thì hại thận lắm nhỉ :))