Ngày hè lượng tiêu thụ điều hòa tăng cao và hy vọng đây chỉ là hành động 'làm đẹp' đúng nghĩa!

Đang tải dữ liệu...