Nghề xăm khổ lắm Phải đi học xăm ngay và luôn thôi ae