Ngoài 80 nhưng cụ vẫn khét lắm

Đang tải dữ liệu...