Người yêu ông nào đây . Dắt về đi để đi bay lắc lung tung thế này