Nhận mình là thần tiên rồi nhảy lên ban thờ ngồi... Trẻ tí chắc bị cho là ngáo đá rồi

Các cụ già thấy thế thì cứ a di đà phật ... lạy ghê lắm. May mà còn có một chú tỉnh táo chứ không thì loạn .

Đang tải dữ liệu...