Nhìn mà sôi máu .thương đứa trẻ đứng khóc chứng kiến bố đánh mẹ dã man