Nhọ cho chủ shop Lý do bị trả lại hàng chính đáng không mọi người??