Nhọ vcl các bác ạ Một cái kết ngu người ))

Anh ấy sẽ không thể ngờ tới được điều sẽ xảy ra với mình :-O

Đang tải dữ liệu...