Nhóm phượt thủ bất chấp nguy hiểm, ngang nhiên nhảy nhót giữa đường mặc cho xe qua lại ở Mộc Châu, Sơn La.

Không hiểu điệu nhảy này tên gì nhỉ